"Keyboard Garden" - book 3
 
In het derde deel, welke aansluit op deel 1 & 2 van Keyboard Garden, komen met name de akkoorden voor de linker hand begeleiding aan de orde.