"Accordion to the top" - deel 1
 

Een methode voor iedereen die plezier wil beleven aan het bespelen van een accordeon.       

Er wordt begonnen op een muzikaal nulpunt. In het eerste deel komen een aantal akkoorden aanbod en worden er verschillende facetten behandeld zoals spreiding en vingerwisseling, legato enz.

Naast een aantal populaire liedjes wordt er ook gebruik gemaakt van zelf gecomponeerd materiaal.Tevens wordt ook elementaire muziek theorie beknopt uitgelegd.